A mund ta fikim dritën e brendshme të furrës gjatë kohës që funksionon?

Zakonisht jo. Drita e furrave Teka ndizet automatikisht kur ndizet, por ju mund të konsultoni manualin e përdorimit të furrës tuaj për të parë nëse keni apo jo funksionin e mbylljes manuale.

Në çdo rast, konsumi i llambës së brendshme të furrës është minimal, kështu që ju rekomandojmë ta lini atë të ndezur në mënyrë që të mund të vëzhgoni statusin e gatimit.