Dera e furrës është e kyçur dhe nuk hapet. Si ta zhbllokoj?

"Kur dera e furrës është e bllokuar, zakonisht është për shkak të anulimit aksidental të ciklit të pastrimit me pirolizë përpara se të përfundojë.

Për të zhbllokuar derën, ju lutemi referojuni manualit të përdorimit të modelit tuaj specifik të furrës. Nëse problemi vazhdon ose nuk e gjeni manualin, ju lutemi kontaktoni Shërbimin tonë Zyrtar Teknik në support@teka.al."