Ekrani i furrës tregon "SHOW", "SHO" ose "DEMO"

Kur sinjalizimet "SHOW", "SHO" ose "dDEMO" shfaqen në orën e një furre Teka, kjo do të thotë se është aktivizuar modaliteti i demonstrimit . Për të ç'aktivizuar këtë modalitet, duhet së pari të shkëputni furrën nga furnizimi me energji elektrike për 10 sekonda dhe më pas rilidheni.

Nëse alarmi vazhdon të shfaqet, ju lutemi kontaktoni shërbimin tonë teknik në support@teka.al për t'ju treguar se si duhet të ndiqni procesin sipas modelit tuaj të furrës.