Furra nuk funksionon. Cili mund të jetë problemi?

Së pari, kontrolloni nëse ka furnizim me energji në shtëpi dhe që asnjë siguresë ose kufizues i energjisë nuk është fikur. Më pas, kontrolloni që të keni ndjekur me kujdes të gjitha udhëzimet në manualin e udhëzimeve në lidhje me vendosjen e orës në orë (një funksion vetëm në disa modele), duke zgjedhur programet e gatimit dhe temperaturës.

Nëse pas kryerjes së të gjitha këtyre kontrolleve, furra ende nuk funksionon, ju lutemi kontaktoni Shërbimin tonë të Suportit ose kërkoni një riparim.