Mikrovala gjeneron shumë kondensim në derë

Ky nuk është keqfunksion, por pasojë e avujve të krijuar gjatë gatimit. Për të minimizuar kondensimin, është e rëndësishme të përdorni një raport të përshtatshëm fuqi/kohë për të lejuar që sistemi i ftohjes të jetë në gjendje t'i largojë këto avuj nga brendia e mikrovalës.