Në fund të larjes, lavastovilja është plot me shkumë

Shkuma e krijuar brenda lavastoviljes varet nga lloji i produkteve që përdorni dhe sasia e tyre. Ju rekomandojmë që të përdorni gjithmonë produkte specifike për lavastovilje dhe në sasitë e rekomanduara. Mos përdorni detergjentë për larjen e duarve.