Ngrohësi i ujit rrjedh përmes valvulës së sigurisë

“Valvula e sigurisë mundëson lehtësimin e presionit të tepërt të ngrohësit të ujit, për këtë arsye është e zakonshme të pikojë në procesin e ngrohjes. Sa më e lartë të jetë temperatura, aq më i lartë është presioni dhe rreziku i pikimit.

Për të parandaluar që ky të jetë një problem, në manualin e udhëzimeve ju rekomandojmë të instaloni një tub kullimi në valvulën që e çon ujin në një kullues. Një tjetër mundësi është të instaloni një gotë zgjerimi midis valvulës së sigurisë dhe termosit që është në gjendje të zbusë presionin e tepërt të krijuar në ngrohje.

Referojuni manualit të udhëzimeve të përfshirë me pajisjen tuaj në rast se ka ndonjë tregues të veçantë për modelin tuaj të termosit të betonit."