Programet e larjes kërkojnë shumë kohë për të përfunduar

Modelet aktuale të lavastoviljeve Teka konsumojnë më pak ujë dhe energji elektrike në çdo cikël larje krahasuar me modelet e mëparshme duke ruajtur të njëjtat rezultate.

Si rezultat, kohëzgjatja e programeve zgjatet.

Kini parasysh se faktorë të tillë si temperatura e hyrjes së ujit mund të ndryshojnë kohëzgjatjen e programit të zgjedhur.

Referojuni orareve të udhëzuesit për çdo program në manualin e përdorimit të përfshirë me pajisjen. Nëse ende dyshoni se programi zgjat më shumë se zakonisht, ju lutemi kontaktoni shërbimin teknik zyrtar përmes emailit në support@teka.al.